Hiện tại UTS không có chương trình học bổng cho chương trình cử nhân. Nếu hoàn tất năm 1 ĐH Quốc tế ĐHQG thì các bạn sẽ được vào thẳng năm 1 ĐH. Điểm IETLS chương trình này là 6.5. Sinh viên phải hoàn tất năm 1 để được vào năm nhất trường UTS. Đây là điều kiện học thuật tối thiểu.