Em là SV trường ĐH Quốc tế ĐHQG TP.HCM, học ngành quản trị kinh doanh Makerting. Em muốn xin học bổng của trường UTS, xin hỏi điều kiện để xin được học bổng này và học bổng được bao nhiêu % học phí cả năm? Trường UTS có xét cho em học tiếp hay em phải học lại năm nhất? Điểm GPA năm nhất của em 3.0/4. Điểm trung bình năm lớp 10 : 8,8 lớp 11: 8,6 và lớp 12: 8,9. (Trương Hoàng Anh, 19 tuổi, hoanganhtr2376@) - StudyLink

Hiện tại UTS không có chương trình học bổng cho chương trình cử nhân. Nếu hoàn tất năm 1 ĐH Quốc tế ĐHQG thì các bạn sẽ được vào thẳng năm 1 ĐH. Điểm IETLS chương trình này là 6.5. Sinh viên phải hoàn tất năm 1 để được vào năm nhất trường UTS. Đây là điều kiện học thuật tối thiểu.