Em mới tốt nghiệp ĐH ngành kinh tế, trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng, muốn theo học Thạc sĩ kinh tế trường ĐH Central Queensland. xin hỏi điều kiện đầu vào, thủ tục nhập học, yêu cầu tiếng Anh, thời gian khóa học và học phí toàn khóa là bao nhiêu? (Nguyễn Hà Thùy Dung, 23 tuổi, thuydung96@...) - StudyLink

Để vào học chương trình thạc sĩ kinh tế của CQU, sinh viên cần tốt nghiệp ĐH với học lực ít nhất từ 6.0 trở lên, tiếng Anh đạt 6.0 IELTS (không có điểm thành phần nào dưới 5.5) hoặc tương đương. Nếu bạn không đạt đủ 6.0 IELTS thì có thể sang trường học tiếng Anh trước khi vào khoá chính với điểm tiếng Anh thấp nhất là 4.5 IELTS hoặc tương đương. Thời gian học: 2 năm toàn thời gian tương đương 4 kỳ học, trong đó có 1 kỳ được đi thưc tập 21.260 AUD/năm. Học phí này gần như thấp nhất so với các trường công lập khác của Úc.