Em muốn học ngành truyền thông - báo chí. Nếu em muốn liên thông ĐH bên Singapore thì nên thi trường nào? Liên thông ĐH là liên thông ĐH Việt Nam sang nước ngoài phải không ạ? Nếu muốn đăng ký phải có những điều kiện gì? (Ngô Ngọc Nhật Thường, 18 tuổi, ngocxithoagio@) - StudyLink

Chào bạn,

Chương trình liên thông ĐH ở đây có nghĩa là sau khi hoàn tất chương trình CĐ, hoặc chương trình ĐH năm I/II/III, hoặc hoàn tất chương trình ĐH tại Việt Nam, bạn có thể làm hồ sơ du học chương trình liên thông hay xin miễn giảm tín chỉ tại các trường ĐH nước ngoài trong đó có Curtin Singapore.

Tuy nhiên đối với ngành truyền thông và báo chí, Curtin Singapore chưa có chương trình liên kết cụ thể với trường ĐH nào tại Việt Nam. Do đó, nếu bạn có nguyện vọng học ngành này thì có thể theo học tại các trường ĐH công lập ở Việt Nam, sau đó có thể chuyển điểm sang học tại Curtin Singapore. Cơ hội được chuyển điểm khá cao nếu bạn học hết năm II tại Việt Nam.