Em muốn hỏi khóa cử nhân khoa học dược phẩm của UniSA. Ngành này đào tạo những gì, ra trường em có thể đi làm ở đâu? Có được ở lại Úc làm việc không? Học phí trọn khóa và sinh hoạt phí dự kiến bao nhiêu? Những điều kiện cần thiết để được nhận vào học? (Minh Minh, 21 tuổi) - StudyLink

 Hiện tại ĐH Nam Úc (UNISA) có khóa học cử nhân vê ngành dược phẩm. Học xong ngành này bạn sẽ hành nghề như là dược sĩ và bạn có thể làm việc tại công ty bán những sản phẩm liên quan tới thuốc, những tiệm thuốc, và bất cứ ngành nào.

Hiện tại điều kiện vào thẳng ngành dược là điểm học lực năm cấp ba phải là 9.5 và điểm IELTS điểm trung bình là 6.5 và không có kỹ năng nào dưới 6.5. Chương trình cử nhân sẽ mất 4 năm và mỗi năm sẽ tốn 35.200 AUD. 

Nếu bạn không đạt được 9.5 học lực thì còn một hướng đi khác nữa là bạn học liên thông lên ĐH bậc cử nhân ngành khoa học về dược (pharmeceutical science) thông qua cao đẳng ngành khoa học sức khỏe (diploma of science). Sau khi bạn đã học hai năm đầu của bên khoa học về dược, bạn sẽ xin apply học hai năm cuối thêm về cử nhân về dược (Pharmacy). Chí phí sinh hoạt tại Úc một năm là 18.610 AUD.

Sau khi học ĐH dược, bạn có thể xin được visa tốt nghiệp và có thể tìm việc trong vòng 2 năm.