Em muốn vào trường CQU thì cần phải có những tiêu chuẩn gì? Trường có cấp học bổng không? Và nếu em đậu ĐH và không đậu thì có khác nhau không ạ? (Đàm Tá Nhất, 17 tuổi, nhatdt1311@) - StudyLink
  • TUẦN LỄ DU HỌC CANADA
    TUẦN LỄ DU HỌC CANADA
  • THẨM ĐỊNH DU HỌC
    THẨM ĐỊNH DU HỌC

Điều kiện để vào học ĐH tại CQU là bạn cần tốt nghiệp THPT với học lực từ 7.0 trở lên. Trường yêu cầu HS có ít nhất 4.5 IELTS hoặc tương đương để sang trường đi học. Điểm IELTS để vào thẳng chương trình ĐH của CQU là 6.0 hoặc tương đương. Nhưng với điểm từ 4.5 trở lên là bạn có thể sang trường học khóa tiếng Anh trước khi vào khóa chính.

Việc bạn đậu ĐH VN hay không không ảnh hưởng gì đến việc xét hồ sơ vào CQU. Nếu điểm tốt nghiệp THPT của bạn từ 7.5 trở lên, bạn có thể nhận được học bổng Hiệu trưởng của trường (học bổng không giới hạn số lượng).