Em muốn xin học bổng cử nhân dinh dưỡng và thực phẩm khoa học của UniSA thì cần điều kiện gì? Ra trường em có cơ hội ở lại Úc làm việc không (em không có ý định ở lại Úc lâu dài mà chỉ muốn đi làm để học hỏi thêm). Học phí của khóa học là bao nhiêu, học trong bao lâu? Em cảm ơn! (Hà Tố Nga, 22 tuổi) - StudyLink
  • Ngày hội Du học tháng 10-2020
    Ngày hội Du học tháng 10-2020
    Thẩm định năng lực du học và định cư nước ngoài
  • StudyLink | Du học tại chỗ 2020 - 2021
    StudyLink | Du học tại chỗ 2020 - 2021
    Du học tại chỗ mùa Covid-19

Chào bạn, hiện tại ĐH Nam Úc (UNISA) không có chương trình học bổng cử nhân dinh dưỡng và thực phẩm. Để học khóa học cử nhân dinh dưỡng và thực phẩm, bạn cần phải tốt nghiêp lớp 12 với số điểm trung bình là 8.0. Bạn cũng sẽ phải cần IELTS học thuật trung bình là 6.5 và không có kỹ năng nào dưới 6.5.

Nếu bạn không đạt được 8.0 thi bạn có thể học liên thông lên bậc cử nhân thông qua khóa cao đẳng khoa học sức khỏe và vào năm 2 chương trình cử nhân. Học phí bậc cử nhân 28.700 AUD/năm, cao đẳng khoa học sức khỏe là 24.000 AUD/năm.