Chào bạn, hiện tại ĐH Nam Úc (UNISA) không có chương trình học bổng cử nhân dinh dưỡng và thực phẩm. Để học khóa học cử nhân dinh dưỡng và thực phẩm, bạn cần phải tốt nghiêp lớp 12 với số điểm trung bình là 8.0. Bạn cũng sẽ phải cần IELTS học thuật trung bình là 6.5 và không có kỹ năng nào dưới 6.5.

Nếu bạn không đạt được 8.0 thi bạn có thể học liên thông lên bậc cử nhân thông qua khóa cao đẳng khoa học sức khỏe và vào năm 2 chương trình cử nhân. Học phí bậc cử nhân 28.700 AUD/năm, cao đẳng khoa học sức khỏe là 24.000 AUD/năm.