Trường ĐH Wollongong hiện không đào tạo ngành công nghệ năng lượng, tuy nhiên bạn có thể tham khảo chương trình Bachelor of Engineering (Honours) chuyên ngành Electrical Engineering với yêu cầu và thông tin cụ thể như sau:

– Trình độ học vấn: Tốt nghiệp THPT với GPA tối thiểu 7.75 trở lên. 

– Trình độ Anh ngữ: tương đương IELTS 6.0 (không có kỹ năng nào < 6.0).

– Học phí: 29.800 AUD/năm.

– Thời gian đào tạo: 4 năm.

Điều kiện nhận học bổng: đáp ứng các yêu cầu đầu vào của trường và học bổng sẽ được xét tự động.