Bạn chưa nói muốn theo học ngành nào nên tôi tạm hiểu là em muốn theo học tiếp ngành QTKS. Với ngành này, Úc yêu cầu sinh viên Việt Nam học từ Diploma đi lên ĐH. Vì đây là ngành đặc biệt, không chỉ học lý thuyết mà cần học khá nhiều thực hành. Nếu theo học CQU thì bạn sẽ được hưởng visa ưu tiên, không cần chứng minh tài chính với Lãnh sự quán.