Em tôi đã học xong ĐH ngành tài chính ngân hàng, nay muốn đi Úc học thạc sĩ kế toán có được không? Và học bao nhiêu môn, thời gian bao lâu? Em nên chọn trường nào, học phí là bao nhiêu ạ? (Thái Thanh, 29 tuổi) - StudyLink

 Bạn có thể đăng ký học chương trình thạc sĩ thương mại (chuyên ngành kế toán), thạc sĩ kế toán & tài chính quốc tế và thạc sĩ kế toán quốc tế tại trường ĐH Deakin. Chương trình này học trong 2 năm, bao gồm 16 tín chỉ, học phí 33.000 đô la Úc/năm.

 Bạn có thể đăng ký học chương trình thạc sĩ thương mại (chuyên ngành kế toán), thạc sĩ kế toán & tài chính quốc tế và thạc sĩ kế toán quốc tế tại trường ĐH Deakin. Chương trình này học trong 2 năm, bao gồm 16 tín chỉ, học phí 33.000 đô la Úc/năm.