Bạn có thể tham khảo chương trình cao đẳng của UTS:INSEARCH. Chương trình này chỉ cần bảng điểm và bằng tốt nghiệp lớp 12. Ngoài ra bạn cần cung cấp bảng điểm IELTS hoặc bài kiểm tra tiếng Anh để xác định trình độ tiếng Anh của mình. Nếu chưa có IELTS, bạn có thể đến văn phòng StudyLink để được hướng dẫn làm bài test nhé.