Em vừa tốt nghiệp phổ thông và dự dịnh học ĐH ngành công nghệ thực phẩm bên Úc nhưng điểm IELTS thấp. Xin cho em lời khuyên về tiếng Anh cũng như chọn trường phù hợp(Tran huynh minh tam, 18 tuổi,thminhtam1297@) - StudyLink

Nếu điểm IELTS thấp, bạn có thể học thêm tiếng Anh tại trung tâm Anh ngữ của trường ĐH Deakin đến khi đáp ứng yêu cầu đầu vào. Tuy nhiên, trường chỉ có thể cho phép bạn học tối đa đến 45 tuần tiếng Anh (bạn nên có IELTS 4.5 trước khi đăng ký học tiếng Anh tại Úc).

Bạn sẽ học 1 năm chương trình CĐ khoa học sức khỏe (Diploma of Health Science) tại trường Deakin College, sau đó chuyển tiếp lên năm 2 chương trình Cử nhân Khoa học Thực phẩm & Dinh dưỡng tại trường ĐH Deakin. Tổng thời gian học: 3 năm (1 năm tại Deakin college & 2 năm tại ĐH Deakin). Yêu cầu đầu vào chương trình cao đẳng: IELTS 5.5 (không môn nào dưới 5.5) và điểm trung bình lớp 12 thuộc loại khá.