Em vừa tốt ngiệp ĐH chuyên ngành hướng dẫn viên du lịch, học lực loại giỏi, có chứng chỉ C Anh văn. Nhờ các anh chị tư vấn thêm cho em các chường trình học bổng toàn phần để em tham khảo, chân thành cảm ơn!(Anh Đào, 23 tuổi) - StudyLink
  • Ngày hội Du học tháng 10-2020
    Ngày hội Du học tháng 10-2020
    Thẩm định năng lực du học và định cư nước ngoài
  • StudyLink | Du học tại chỗ 2020 - 2021
    StudyLink | Du học tại chỗ 2020 - 2021
    Du học tại chỗ mùa Covid-19

Hiện CQU không có học bổng toàn phần, có thể 1 số trường khác sẽ có. Tuy nhiên học bổng toàn phần không dễ nhận được. Hầu hết các trường có học bổng loại này đều giới hạn số lượng và chỉ một vài ngành đặc biệt mới được ưu tiên.

Ngoài ra để xin học bổng bạn cần có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với số điểm cao thuyết phục, bằng C tiếng Anh là chưa đủ, bạn cần trao dồi thêm nhé. Bạn cũng có thể tham khảo một số học bổng toàn phần của chính phủ Úc như AusAid. Mỗi chương trình học bổng đều có yêu cầu riêng. Bạn có thể tham khảo thông tin các học bổng tại địa chỉ https://www.cqu.edu.au/international-students/fees-and-scholarships/scholarships