Hiện em đang học ĐH năm thứ 2 ngành quản trị kinh doanh. Em muốn trau dồi thêm kiến thức qua những chương trình học bổng ngắn hạn tại Úc. Vậy có những học bổng ngắn hạn nào phù hợp với em, em xin cảm ơn! (Trịnh Văn Tuấn, 22 tuổi, awsed77@) - StudyLink
  • Ngày hội Du học tháng 10-2020
    Ngày hội Du học tháng 10-2020
    Thẩm định năng lực du học và định cư nước ngoài
  • StudyLink | Du học tại chỗ 2020 - 2021
    StudyLink | Du học tại chỗ 2020 - 2021
    Du học tại chỗ mùa Covid-19

Xin visa đi học ngắn hạn cho 1 sinh viên đang học dở ĐH là không dễ. Học bổng ngắn hạn thường cấp cho các bạn đã đi làm và được một tổ chức chính phủ đề cử đi tham gia các khóa huấn luyện ngắn hạn để về phục vụ cho công việc của tổ chức đó.