Bạn có thể chuyển tiếp sang Úc để tiếp tục chương trình ĐH. Bạn có thể theo học chương trình cử nhân khoa học (chuyên ngành Tâm lý học) tại ĐH Deakin. Yêu cầu IELTS 6.0 (không môn nào dưới 6). Bạn có thể nộp đơn xin miễn giảm một số tín chỉ đã hoàn tất tại ĐH Việt Nam.