Học phí toàn bộ ĐH ngành công nghệ thông tin tại Sydney là bao nhiêu (toàn bộ khóa học, phân từng năm) (ngô thanh hổ, 54 tuổi, ngothanhho@) - StudyLink
  • Ngày hội Du học tháng 10-2020
    Ngày hội Du học tháng 10-2020
    Thẩm định năng lực du học và định cư nước ngoài
  • StudyLink | Du học tại chỗ 2020 - 2021
    StudyLink | Du học tại chỗ 2020 - 2021
    Du học tại chỗ mùa Covid-19

Học phí ngành CNTT của CQU tại Sydney là 22.220 đôla Úc/ năm. Chương trình kéo dài 3 năm toàn thời gian.