Học phí ngành CNTT của CQU tại Sydney là 22.220 đôla Úc/ năm. Chương trình kéo dài 3 năm toàn thời gian.