Làm thế nào để chọn được trường phù hợp? - StudyLink

Bạn có thể tham khảo những lời khuyên về việc chọn trường như sau:

  • Chọn trường có thế mạnh trong việc đào tạo chuyên ngành mà bạn dự định theo học
  • Chọn trường gần với khu vực bạn có người thân đang sinh sống
  • Chọn trường có mức học phí phù hợp với khả năng tài chính của gia đình
  • Chọn trường có các chương trình học bổng để có thể giảm bớt chi phí cho gia đình
  • Chọn trường ở khu vực có thời tiết phù hợp với sức khỏe của bạn
  • Chọn trường phù hợp với sở thích hoặc hoàn cảnh cá nhân khác …