Liên thông CĐ lên ĐH Sunderland tại VN học phí là bao nhiêu và thời gian học bao lâu? Cần những điều kiện gì khác không ạ? (Lê Ngọc Doanh Doanh, 21 tuổi, lengocdoanhdoanh@) - StudyLink

Điều kiện để liên thông lên chương trình cử nhân ĐH Sunderland Việt Nam:

Nhà trường sẽ xét bảng điểm cao đẳng của bạn. Nếu số tín chỉ bạn đã tích lũy tương đương với 240 tín chỉ của Hệ thống Giáo dục Anh quốc, bạn sẽ được nhận vào học năm cuối chương trình cử nhân. Nếu chưa đạt số tín chỉ nói trên, thời gian học để lấy bằng cử nhân của bạn có thể dài hơn 1 năm.

Tiếng Anh là IELTS 6.0 (không có điểm thành phần nào dưới 5.5). Trong trường hợp chưa có chứng chỉ IELTS bạn có thể tham gia khóa đào tạo tiếng Anh tại trường.