Mới tốt nghiệp 1 trường CĐ tại Đà Nẵng, em muốn liên thông ĐH theo chương trình du học thì cần những điều kiện gì? Em chân thành cảm ơn!(Nguyễn Phúc, 24 tuổi, nnphuccfo@) - StudyLink
  • Ngày hội Du học tháng 10-2020
    Ngày hội Du học tháng 10-2020
    Thẩm định năng lực du học và định cư nước ngoài
  • StudyLink | Du học tại chỗ 2020 - 2021
    StudyLink | Du học tại chỗ 2020 - 2021
    Du học tại chỗ mùa Covid-19

Điều kiện để liên thông lên chương trình cử nhân ĐH Sunderland Anh quốc:

– Nhà trường sẽ xét bảng điểm cao đẳng của bạn, nếu số tín chỉ bạn đã tích lũy tương đương với 240 tín chỉ của hệ thống giáo dục Anh quốc, bạn sẽ được nhận vào học năm cuối chương trình cử nhân. Nếu bạn chưa đạt số tín chỉ nói trên, thời gian học để lấy bằng cử nhân của bạn có thể dài hơn 1 năm.

– Tiếng Anh IELTS 6.0 (không có điểm thành phần nào dưới 5.5).

Vì vậy, để biết chắc chắn là bạn có thể được chấp nhận vào chương trình liên thông năm cuối (Top-up) hay không, hãy gửi cho chúng tôi bảng điểm cao đẳng của bạn qua email counseling.ae@studylink.org.