Nếu em muốn theo học Cử nhân khoa học (chuyên ngành Ngôn ngữ và văn hoa) tại trường Deakin thì mức học phí em cần chuẩn bị là bao nhiêu, còn nếu em muốn du học theo diện học bổng thì có thể được không và cần những điều kiện gì và nếu có thì mức học bổng là bao nhiêu? (Nguyễn Bích Ngọc, 20 tuổi,greenshapphire@) - StudyLink
  • Ngày hội Du học tháng 10-2020
    Ngày hội Du học tháng 10-2020
    Thẩm định năng lực du học và định cư nước ngoài
  • StudyLink | Du học tại chỗ 2020 - 2021
    StudyLink | Du học tại chỗ 2020 - 2021
    Du học tại chỗ mùa Covid-19

Học phí chương trình cử nhân Khoa học (chuyên ngành Ngôn ngữ & Văn hóa) là 24.120 AUD. Hiện ĐH Deakin đang có học bổng lên đến 15.000 AUD cho bậc ĐH. Học bổng xét dựa trên thành tích học tập và tiếng Anh của bạn.