Nếu học sinh học giỏi được học bổng thì học bổng đó tính hàng năm hay sao ạ? Visa được cấp hàng năm hay là cấp đủ thời gian du học? Nếu con dưới 18 tuổi thì cha mẹ có thể được cấp visa để qua đó chăm sóc con nhưng khi con đủ 18 tuổi thì có bị "đuổi" không? Cha mẹ khi qua đó có thể đi làm được không trong thời gian ở Úc để chăm sóc con? (Nguyễn Thị Lâm, 50 tuổi, leanhtai1960@) - StudyLink

Tùy theo chính sách khuyến học của từng trường mà học sinh sẽ nhận được học bổng hằng năm hay cho năm đầu tiên. Theo quy định của Bộ Di Trú Úc, phụ huynh có thể nộp đơn xin visa làm giám hộ cho con và phải rời khỏi Úc cho đến khi học sinh đủ 18 tuổi. Người đang có visa giám hộ thì không được phép đi làm trong suốt thời gian làm giám hộ.