Nếu muốn tìm học bổng thì cần phải thỏa điều kiện gì về học lực THPT, về điểm IELTS? Phí dịch vụ cho một du học sinh khoảng bao nhiêu? Nếu học RMIT ở VN rồi thì chuyển tiếp qua Úc được không?(Nguyễn Thị Hương, 55 tuổi, nhutlieu@) - StudyLink
  • TUẦN LỄ DU HỌC CANADA
    TUẦN LỄ DU HỌC CANADA
  • THẨM ĐỊNH DU HỌC
    THẨM ĐỊNH DU HỌC

Muốn nhận được học bổng, học sinh THPT cần tốt nghiệp đạt ít nhất 7.5 trở lên về học lực và đủ IELTS để vào học ngành mà mình chọn. Học bổng CQU chỉ xét dựa trên lực học, không căn cứ điểm IELTS. Nếu học RMIT rồi thì được miễn tiếng Anh đầu vào CQU và chuyển tiếp khá đơn giản.