Tất cả các trường đều đảm bảo thời gian ít nhất 2 năm ở lại làm việc tại Úc sau tốt nghiệp hay chỉ một số trường mới đảm bảo được điều đó? Cụ thể như những trường nào? Ngành quản trị khách sạn có được phép ở lại Úc làm việc hay không? (Trần Ngọc Vân Anh, 18 tuổi, vananh_tranngoc@) - StudyLink

Nếu bạn đăng ký học chương trình cử nhân/thạc sĩ (có tổng thời gian khóa học là 2 năm trở lên) tại một trong các trường thuộc diện xét tuyển visa ưu thì bạn có thể ở lại Úc làm việc 2 năm sau khi kết thúc khóa học tại trường. Để biết cụ thể danh sách các trường cũng như các ngành đảm bảo được nguyện vọng trên của bạn, bạn vui lòng liên hệ Trung tâm StudyLink.