Chào Oanh 

Chương trình dự bị đại học là dành cho các học sinh đã học xong lớp 11. Nếu học sinh đã học xong lớp 12 thì có thể vào thẳng chương trình cao đẳng của trường. Về phần chuyển tiếp sang Úc, học sinh phải học hết chương trình dự bị ĐH hoặc CĐ rồi mới chuyển sang Úc. Về học phí, Curtin Singapore chỉ thu phí theo từng học kì nên học sinh học đến đâu sẽ đóng tiền học phí đến đó. Về học phí cụ thể giữa Curtin Singapore và Úc như sau:

– Chương trình Dự bị ĐH:

+ Curtin Singapore: SGD 13.400

+ Curtin Australia: AUD 19.000

– Chương trình CĐ và ĐH:

+ Curtin Singapore: SGD 8.640/học kỳ

+ Curtin Australia: AUD 13.200/học kỳ