Thời gian xét tuyển và cấp thư mời của trường là bao lâu? - StudyLink

Trả lời: Thời gian xét tuyển có thể dài ngắn khác nhau tùy theo quốc gia, theo bậc học và từng trường. 

Thông thường, Bộ phận Tuyển sinh của Văn phòng Sinh viên quốc tế sẽ trực tiếp xét duyệt đối với các hồ sơ đăng ký theo học các khóa dự bị đại học, chuyển tiếp và đại học, nên thời gian nhà trường gửi kết quả xét duyệt và cấp thư mời đối với các hồ sơ này thường khá ngắn – trung bình là 2 tuần. Thậm chí có một số trường cam kết xem xét và trả lời hồ sơ trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ dự tuyển. Vì vậy, nếu đăng ký vào các trường này, bạn có thể nhận được thư mời học chỉ sau một vài ngày.

Các hồ sơ xin theo học các chương trình sau đại học được gửi đến từng khoa để xem xét nên thông thường các ứng viên sẽ nhận được kết quả và thư mời sau tối thiểu 4 tuần, thậm chí có thể đến 6 tuần. 

Các khóa nghiên cứu có thời gian chờ xét duyệt và cấp thư mời dài nhất – có thể kéo dài đến vài tháng. Do đó, các ứng viên thường được khuyến khích liên hệ trước với giáo sư hướng dẫn trước khi nộp hồ sơ để có thể chủ động đẩy nhanh tiến độ xét duyệt của trường.