Tôi có con gái quốc tịch Úc, nếu con tôi học ở trường Quốc Tế Việt Úc (Saigon International College) ở Việt Nam và lấy bằng tú tài ở trường đó thì bằng này có được công nhận ở tất cả các ĐH ở Úc không khi cháu nộp đơn xét tuyển vào ĐH? (Van Dung Nguyen, 57 tuoi tuổi, vandung.nguyen40@) - StudyLink

Bằng tú tài của trường SIC được trường ĐH Deakin công nhận và con bạn có thể nộp đơn vào các chương trình cử nhân của ĐH Deakin. Tuy nhiên mỗi chương trình cử nhân sẽ có yêu cầu ATAR khác nhau và con bạn phải đạt tối thiểu 50% môn tiếng Anh trong kỳ thi WACE để được miễn yêu cầu tiếng Anh đầu vào của trường.