Bằng tú tài của trường SIC được trường ĐH Deakin công nhận và con bạn có thể nộp đơn vào các chương trình cử nhân của ĐH Deakin. Tuy nhiên mỗi chương trình cử nhân sẽ có yêu cầu ATAR khác nhau và con bạn phải đạt tối thiểu 50% môn tiếng Anh trong kỳ thi WACE để được miễn yêu cầu tiếng Anh đầu vào của trường.