Để làm nghiên cứu sinh tại ĐH Deakin (Melbourne), trước tiên bạn phải liên hệ trực tiếp với văn phòng hỗ trợ của Deakin qua email research-hdr@deakin.edu.au để tìm Giáo sư (Supervisor) hướng dẫn luận án nghiên cứu của bạn. Quan trọng nhất là phải tìm được Supervisor hướng dẫn luận án, sau đó bạn có thể liên hệ Trung tâm Studylink để được hỗ trợ về hồ sơ và visa. Học phí chương trình tiến Sĩ QTKD: 32.000 AUD/năm.