Cám ơn câu hỏi của anh!

Với trường hợp của bạn, bạn có thể học thêm 1 bằng Thạc sĩ tại một trong 3 chuyên ngành hiện có tại Curtin Singapore như sau: Thạc sĩ Quản lý Chuỗi cung ứng, Thạc sĩ Kinh doanh Quốc tế, Thạc sĩ Quản trị Dự án.

Về phần học bổng, trường Curtin Singapore sẽ xem xét dựa trên kết quả GPA của bằng Đại học và MBA cùng với điểm IELTS của bạn.