Tôi đã tốt nghiệp MBA - Thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành QTKD, Đại học Kinh tế TP.HCM. Nay tôi muốn học thêm 1 bằng Thạc sĩ quốc tế cùng chuyên ngành, vậy tôi có thuộc đối tượng nhận học bổng không? Hồ sơ và thủ tục như thế nào? Xin cảm ơn! (Nguyễn Thanh Bình, 33 tuổi, mrbinh@) - StudyLink

Cám ơn câu hỏi của anh!

Với trường hợp của bạn, bạn có thể học thêm 1 bằng Thạc sĩ tại một trong 3 chuyên ngành hiện có tại Curtin Singapore như sau: Thạc sĩ Quản lý Chuỗi cung ứng, Thạc sĩ Kinh doanh Quốc tế, Thạc sĩ Quản trị Dự án.

Về phần học bổng, trường Curtin Singapore sẽ xem xét dựa trên kết quả GPA của bằng Đại học và MBA cùng với điểm IELTS của bạn.