Trường ĐH Wollongong là trường thuộc top 2% các trường ĐH hàng đầu thế giới. Hiện trường có đào tạo chương trình Bachelor of Commerce (chuyên ngành Kế toán) với 2 campus đặt tại Wollongong và Southern Sydney giúp bạn có thêm lựa chọn về địa điểm học tập. Để được xét miễn giảm tín chỉ, bạn cần cung cấp đầy đủ bảng điểm chương trình CĐ cũng như mô tả môn học (hay còn gọi là syllabus) để trường xét duyệt, số tín chỉ được miễn giảm thông thường không vượt quá 50% tổng số tín chỉ.

Về yêu cầu trình độ Anh ngữ: tương đương IELTS 6.0 (trong đó, kỹ năng Đọc và Việt tương đương 6.0 trở lên, Nghe và Nói tương đương 5.0 trở lên). Trong trường hợp chưa có chứng chỉ IELTS/TOEFL, bạn có thể liên hệ văn phòng StudyLink – đại diện của trường tại Việt Nam để được sắp xếp làm bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào.