Tôi đang học Aptech, tháng 10 này tốt nghiệp HDSE, và đang luyện thi IELST. Tôi muốn du học liên thông ở Úc, nhưng tôi không có điều kiện về tài chính, vậy tôi có con đường nào để du học không, tôi có thể tìm học bổng bằng cách nào? Cảm ơn!(huỳnh chính, 26 tuổi) - StudyLink
  • Ngày hội Du học tháng 10-2020
    Ngày hội Du học tháng 10-2020
    Thẩm định năng lực du học và định cư nước ngoài
  • StudyLink | Du học tại chỗ 2020 - 2021
    StudyLink | Du học tại chỗ 2020 - 2021
    Du học tại chỗ mùa Covid-19

Chào bạn, hiện tại học viện UTS – Insearch không có hỗ trợ học bổng hay chính sách tài chính cho sinh viên, bạn có thể tìm hiểu ở những trường khác nhé.