Tôi muốn biết du học ở Úc nhận học sinh ở độ tuổi tối thiểu là bao nhiêu? Để tìm học bổng toàn phần thì cần đạt những điều kiện gì? (Dương Thị Hồng Thủy, 36 tuổi, duongthihongthuy79@) - StudyLink
  • Ngày hội Du học tháng 10-2020
    Ngày hội Du học tháng 10-2020
    Thẩm định năng lực du học và định cư nước ngoài
  • StudyLink | Du học tại chỗ 2020 - 2021
    StudyLink | Du học tại chỗ 2020 - 2021
    Du học tại chỗ mùa Covid-19

Hiện nay không có quy định độ tuổi tối thiểu được du học Úc. Tuy nhiên để hồ sơ có thể thành công du học sinh cần cho thấy có quá trình học tập và công tác rõ ràng, liên tục nhằm thuyết phục nhà trường và visa Úc về mục đích học tập nghiêm túc của du học sinh.

Để tìm học bổng toàn phần, du học sinh cần có kết quả học tập xuất sắc và trình độ Anh ngữ giỏi để thuyết phục nhà trường và có thể cạnh tranh với các ứng cử viên khác.