Tôi muốn cho con tôi học ĐH công nghệ thực phẩm ở Úc thì thủ tục ra sao? (Trần văn bảy, 53 tuổi, tvbayvt@) - StudyLink

Nếu con bạn mới hoàn tất lớp 12 và muốn học cử nhân CNTP tại Úc, con bạn sẽ học chương trình cao đẳng khoa học sức khỏe (Diploma of Health Science) trong thời gian 1 năm tại trường Deakin College, sau đó chuyển tiếp lên năm 2 chương trình cử nhân thực phẩm & dinh dưỡng (Bachelor of Food and Nutrition Sciences) tại ĐH Deakin. Tổng thời gian học là 3 năm (1 năm tại Deakin College và 2 năm tại ĐH Deakin). Yêu cầu đầu vào của chương trình cao đẳng: IELTS 5.5 ( không môn nào dưới 5.5) và học lực lớp 12 đạt loại khá.