Muốn tìm học bổng tiến sĩ, bạn cần có điểm tốt nghiệp ĐH và thạc sĩ cao và cần cung cấp được các chứng chỉ Anh ngữ được công nhận quốc tế như IELTS, TOEFL, PEARSON… Ngoài ra, bạn cần có các công trình nghiên cứu hoặc các bài báo đăng tải trên các tạp chí nước ngoài.

Tại trường Monash đang có đào tạo chương trình xây dựng mà bạn đang tìm kiếm. Với thị thực đi học tiến sĩ, bạn có thể tiến hành hồ sơ cho gia đình bạn bao gồm vợ và con bạn đi theo bạn theo diện thị thực phụ thuộc.