Tôi tốt nghiệp MBA một trường ĐH tại Malaysia, nay tôi tiếp tục muốn làm nghiên cứu sinh tại Úc chuyên ngành QTKD thì điều kiện như thế nào? Tôi muốn liên hệ StudyLink International thì liên hệ tại đâu? (Tran Tam, 42 tuổi, tamthg7@) - StudyLink

Bạn có thể liên hệ với Trung tâm StudyLink tại 219Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1 hoặc qua số điện thoại (08) 3925 6731, www.studylinnk.org.