Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM có chương trình liên kết với các trường ĐH ở Úc hoặc New Zealand không, cụ thể là các ngành khoa học xã hội? Trân trọng cảm ơn! (Nguyễn Hoàng Đức, 44 tuổi,duch.a12@) - StudyLink
  • Ngày hội Du học tháng 10-2020
    Ngày hội Du học tháng 10-2020
    Thẩm định năng lực du học và định cư nước ngoài
  • StudyLink | Du học tại chỗ 2020 - 2021
    StudyLink | Du học tại chỗ 2020 - 2021
    Du học tại chỗ mùa Covid-19

Chào bạn. Hiện trường ĐH KHXH&NV (TP.HCM) đang có chương trình liên kết với trường ĐH Deakin (Úc) đào tạo chương trình cử nhân truyền thông (chuyên ngành báo chí). Theo chương trình này, sinh viên sẽ học 2 năm tại Việt Nam và hoàn tất 2 năm cuối tại Úc. Ưu điểm của chương trình này là sinh viên sẽ được cấp bằng tốt nghiệp của cả 2 trường ĐH.

Thông tin chi tiết về chương trình liên kết này, bạn có thể liên hệ với Phòng Đào tạo Quốc tế, trường ĐH KHXH&NV TP.HCM.