Ứng viên cần đáp ứng những tiêu chuẩn nào để được nhà trường nước ngoài chấp nhận? - StudyLink

Để được trường nước ngoài chấp nhận, các ứng viên cần đáp ứng những yêu cầu cơ bản sau:

  • Học lực đạt mức yêu cầu tối thiểu của khóa học
  • Bằng cấp được công nhận tương đương với bằng cấp của quốc gia đang xin học
  • Đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ (trong nhiều trường hợp, ứng viên không cần phải đạt chứng chỉ IELTS / TOEFL ngay tại thời điểm xin học vì nhà trường có thể đào tạo thêm các khóa tiếng Anh cho học sinh trước khi học sinh bước vào khóa học chính)
  • Đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm làm việc (đối với một số chương trình học về quản lý)
  • Đề cương nghiên cứu được chấp thuận (đối với các chương trình nghiên cứu)
  • Đủ điều kiện về tài chính (đối với các trường của Mỹ)

Ngoài những yêu cầu chung nêu trên, mỗi trường còn có những yêu cầu riêng cho từng khóa học và từng bậc học. Ví dụ, các trường đại học Mỹ còn yêu cầu ứng viên phải nộp chứng chỉ các kỳ thi chuẩn như SAT, GMAT, GRE… cùng với hồ sơ dự tuyển