UniSA có chương trình đào tạo nghề y tá không ạ? Điều kiện đầu vào là gì? Học bao lâu, học phí? Cảm ơn! (Hà Tố Như, 18 tuổi) - StudyLink

UNISA rất mạnh về ngành y tá. Nếu bạn muốn ngành này, bạn sẽ có hai hướng đi. Hướng thứ nhất, điểm tốt nghiệp của bạn tại Việt Nam phải từ 7.5 trở lên, IELTS phải đạt 6.5 cho mỗi kỹ năng. Nếu bạn hội đủ hai yếu tố đó bạn có thể và thẳng năm nhất ĐH ngành y tá. Chương trình học này kéo dài trong vòng 3 năm. Học phí 1 năm 26.000 AUD (chi phí năm 2016).

Hướng đi thứ hai, nếu không đạt điểm trung bình 7.5, bạn có thể học chương trình dự bị ĐH về ngành y tá. Khóa dự bị ĐH này rất tốt và nó giúp bạn trang bị nhiều kỹ năng quan trọng và không làm bạn bỡ ngỡ lúc vào học chương trình ĐH. Học phí khóa học dự bị ĐH là 23.900 AUD/năm. Sau một năm dự bị ĐH thì bạn có thể vào năm nhất ĐH ngành y tá. Tổng cộng bạn sẽ học 4 năm.