Cám ơn sự  quan tâm của bạn

Hiện tại trường ĐH Sunderland đang có chương trình học bổng thạc sĩ 1.000 bảng Anh cho tất cả sinh viên quốc tế.

Bạn có thể lựa chọn 1 trong hai khóa học:

MBM (Master of Business Management): không yêu cầu kinh nghiệm làm việc.

MBA (Master of Business Administration): yêu cầu ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm việc.

Cả hai khóa học này đều kéo dài 1 năm, và kỳ tuyển sinh gần nhất là tháng 10-2015.