Vừa hoàn thành xong chương trình Cử nhân ngành quản trị kinh doanh tại ĐH Ngân hàng, hiện em đang có mong muốn theo học về ngành này tại Anh [hoặc các nước nói tiếng Anh]. Xin hỏi, em có thể nộp hồ sơ xin học bổng thạc sĩ được không? Nếu không, nhờ chương trình tư vấn giúp em một số trường có chương trình quản trị kinh doanh theo 2 dạng: ĐH hoặc ngắn hạn. Em cảm ơn! (Nguyễn Ngọc Hà, 22 tuổi) - StudyLink

Cám ơn sự  quan tâm của bạn

Hiện tại trường ĐH Sunderland đang có chương trình học bổng thạc sĩ 1.000 bảng Anh cho tất cả sinh viên quốc tế.

Bạn có thể lựa chọn 1 trong hai khóa học:

MBM (Master of Business Management): không yêu cầu kinh nghiệm làm việc.

MBA (Master of Business Administration): yêu cầu ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm việc.

Cả hai khóa học này đều kéo dài 1 năm, và kỳ tuyển sinh gần nhất là tháng 10-2015.