235 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam