Cơ sở TP Hồ Chí Minh - StudyLink

219 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam