Bài kiểm tra Hướng nghiệp - StudyLink

 

Bài kiểm tra hướng nghiệp

Bài kiểm tra Hướng nghiệp

Mục tiêu sau cùng: Định hướng công việc cho học sinh sinh viên dựa trên các đặc điểm tính cách và sở thích.
Nguyên lý cơ bản: Khi một người làm việc phù hợp với tính cách và sở thích của họ, khả năng thành công và mức độ hài lòng trong công việc được nâng cao đáng kể.

Untitled

Lưu ý: PWP không đánh giá khả năng tốt hay kém của cá nhân mà chỉ ra xu hướng của cá nhân ở từng khía cạnh từ đó xác định mức độ phù hợp với công việc.

Cấu trúc bài đánh giá: 3 phần:

Phần 1:
Khả năng tư duy
Đánh giá xu hướng tư duy cũng như phương pháp ứng dụng vào việc xử lý thông tin và học hỏi dựatrên hai khía cạnh ngôn ngữ và con số.

Phần 2: Đặc điểm tính cách
Đánh giá xu hướng hành vi của cá nhân trên 9 thang đo hành vi cơ bản à Khái quát về phong thái, cách hành xử trong cuộc sống và học tập, làm việc.

Phần 3: Sở thích nghề nghiệp
Đặc điểm của các công việc được chia thành 6 nhóm sở thích khác nhau. Phần này xác định 3 lĩnh vực phù hợp nhất với cá nhân. à Cá nhân sẽ có động lực làm việc hơn khi ở trong môi trường có đặc điểm của 3 nhóm đó.

Yếu tố Hướng nghiệp:
Dựa trên những đặc điểm về hành vi, tư duy và sở thích cùng với 3 lựa chọn nhóm ngành của cá nhân, đánh giá sẽ đưa ra gợi ý về các nghề trong những nhóm ngành đã chọn với tiêu chí đảm bảo được sự phù hợp đối với tính cách và sở thích của cá nhân.

Nguồn công việc:

Thư viện nghề nghiệp ONET (www.onetonline.org)
Bao gồm hồ sơ của hơn 30.000 công việc, được thu thập và lưu trữ bởi Bộ Lao Động Hoa Kỳ.
Trong báo cáo cá nhân nhận được sau khi làm đánh giá, các nghề được gợi ý sẽ đi kèm mã số để cá nhân có thể truy cập vào trang web của ONET và tham khảo các thông tin về công việc (bao gồm: mô tả công việc, nhiệm vụ, kiến thức nghiệp vụ cần thiết…) 

Test. Keyboard