Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh là đài truyền hình do nhà nước Việt Nam quản lý, trực thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng phục vụ chính của HTV là nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. HTV hiện là một trong hai đài truyền hình lớn nhất Việt Nam sau VTV (đài quốc gia).
http://htv.com.vn/