Đài Truyền hình Việt Nam là đài truyền hình quốc gia trực thuộc Chính phủ Việt Nam, được phát sóng trong nước và có kênh phát qua vệ tinh đi quốc tế. Phủ sóng 100% lãnh thổ và phủ sóng vệ tinh hầu hết khu vực trên thế giới. 6 kênh quảng bá toàn quốc, 5 kênh quảng bá khu vực, hàng trăm kênh truyền hình trả tiền. 5 trung tâm khu vực và 8 cơ quan thường trú THVN tại nước ngoài. Đài duy trì và phát triển quan hệ với gần 30 đài truyền hình và hơn 10 tổ chức truyền hình quốc tế.
http://vtv.vn/