Chính sách visa du học New Zealand - StudyLink

timthumb

Chính sách Visa khi du học ở New Zealand: 

  • Phải nộp bằng chứng chứng minh là bản thân hoặc gia đình có đủ tài chính để chi trả học phí và chi phí sinh hoạt trong 12 tháng đầu của khóa học (hoặc trong suốt khóa học, nếu ít hơn 12 tháng).
  • Phải chứng minh mình có số tiền 12000 USD (tương đương 15000 dollar NZ) dể sinh hoạt mỗi năm (nếu khóa học dài hơn 36 tuần).
  • Phải chứng minh mình có số tiền tương đương 1000 USD (1250 dollar NZ) cho mỗi tháng (với khóa học ngắn hon 36 tuần).
  • Phải chứng minh mình có nguồn tài chính liên tục và ổn định để hỗ trợ toàn bộ kế hoạch học tập. Các bằng chứng này phải chân thật và có thể xác minh lại.

Một số ví dụ về cách chứng minh tài chính:

·      Ðiền mẫu đơn Bảo lãnh tài chính Financial Undertaking for a Student form – INZ 1014 PDF hoặc Sponsorship Form for Temporary Entry (INZ 1025) dành cho nguời bảo lãnh ở NZ di kèm với thông tin giải thích về mối quan hệ của duong don và nguời bảo lãnh và bằng chứng của mối quan hệ này. Chúng tôi chấp nhận truờng hợp có hon một nguời bảo lãnh. 

·      Tài khoản ngân hàng thể hiện rõ quá trình gởi tiền tiết kiệm dịnh kỳ. Ghi chú: Phải giải thích về tài khoản mới mở hoặc số tiền lớn mới gửi ngân hàng bằng cách nộp bằng chứng chứng minh nguồn gốc của số tiền. 

·      Sở hữu những tài sản có phát sinh thu nhập, ví dụ như nhà cho thuê (nộp hợp dồng thuê nhà và biên lai đóng thuế cho thu nhập từ việc thuê nhà) hoặc đất nông nghiệp.

·      Bằng chứng công việc làm của cha mẹ – có thể bao gồm hợp dồng làm việc và bằng chứng nhận lương định kỳ.

·      Bằng chứng cha mẹ quý vị là chủ doanh nghiệp và thu nhập hiện nay của doanh nghiệp. Trong truờng hợp này các chứng từ sau dây duợc yêu cầu: giấy phép đăng ký kinh doanh, đăng ký mã số thuế, biên lai thuế thu nhậpdoanh nghiệp trong 12 tháng vừa qua.

 Để biết thêm thông tin du học các nước vui lòng truy cập TIN TỨC