Thông tin học bổng từ các trường

# Tên trường Địa điểm Quốc gia Loại học bổng Giá trị Hạn đăng ký Điều kiện
1 Australian National University College Australian Capital Territory, Canberra Úc Học bổng Dự bị đại học AU$ 2,500 hoặc AU$ 5,000 Càng sớm càng tốt, có giới hạn

Học sinh có thành tích học tập tốt. Tham gia buổi phỏng vấn bằng tiếng Anh với đại diện trường

2 Cao đẳng Algonquin Ontario, Ottawa Canada Học bổng quốc tế Algonquin CA$3000 Đối với lượng nhập học vào mùa đông năm 2018; Ngày 30 tháng 10 năm 2017 Danh cho hs có kết quả học thuật và tiếng Anh xuất sắc
3 Cao đẳng Curtin (Navitas ) Western Australia, Perth Úc Học bổng Early Bird + Chương trình Dự bị + Chương trình Diploma A$4,000 học phí năm đầu 31/10/2017

Sinh viên phải đủ điều kiện tiếng anh đầu vào.
Hoàn thành lớp 11 hoặc 12 với điểm trung bình ít nhất 7.0 cho cả chương trình Dự bị hoặc Cao đẳng.
Sinh viên phải có Thư mời nhập học từ một trong các trường thuộc Navitas

4 Cao đẳng Deakin ( Navitas ) Victoria, Victoria Úc Học bổng Early Bird + Chương trình Dự bị + Chương trình Diploma A$4,000 học phí năm đầu 31/10/2017

Sinh viên phải đủ điều kiện tiếng anh đầu vào.
Hoàn thành lớp 11 hoặc 12 với điểm trung bình ít nhất 7.0 cho cả chương trình Dự bị hoặc Cao đẳng.
Sinh viên phải có Thư mời nhập học từ một trong các trường thuộc Navitas

5 Cao đẳng Deakin ( Navitas ) Victoria, Victoria Úc Navitas Early Bird Scholarship A$4,000 31/10/2018
 • Dựa vào thành tích học tập xuất sắc
 • Dành cho sinh viên đăng ký học tất cả các ngành của chương trình Cao đẳng và Dự bị đại học
 • Sẽ được xem xét cấp bởi GĐ tuyển sinh thị trường VN Navitas
6 Cao đẳng Deakin ( Navitas ) Victoria, Victoria Úc Navitas Family Bursaries 10% N/A
 • Dành cho các sinh viên cùng thuộc 1 mối quan hệ gia đình: anh chị em ruốt, vợ, chồng, con cái
 • Không áp dụng cùng lúc với các HB khác cũng như không chấp nhận package offer có khóa tiếng anh của Navitas
7 Cao đẳng Deakin ( Navitas ) Victoria, Victoria Úc Deakin College Viet Nam Merit Scholarship _A$3,000 _A$4,500 N/A
 • Dành cho sinh viên Việt Nam đăng ký học package Dự bị + Đại học hoặc Cao đẳng + Đại học
 • Học bổng được xét dựa trên thành tích học tập của học sinh và sẽ được duy trì mỗi năm
8 Cao đẳng Edith Cowan (Navitas ) Western Australia, Perth Úc Học bổng Early Bird + Chương trình Dự bị + Chương trình Diploma A$4,000 học phí năm đầu 31/10/2017

Sinh viên phải đủ điều kiện tiếng anh đầu vào.

Hoàn thành lớp 11 hoặc 12 với điểm trung bình ít nhất 7.0 cho cả chương trình Dự bị hoặc Cao đẳng.

Sinh viên phải có Thư mời nhập học từ một trong các trường thuộc Navitas

9 Cao đẳng Eynesbury South Australia, Adelaide Úc Học bổng khóa Dự bị Đại học và Cao đẳng 20 hoặc 30% học phí Càng sớm càng tốt Học sinh có điểm trung bình học tập (GPA) lớp 11 = 8.0 trở lên sẽ nhận học bổng 30% học phí khóa Dự bị Đại học. Học sinh có GPA lớp 12 = 6.0 trở lên sẽ nhận học bổng 20% học phí cho khóa Cao đẳng.
10 Cao đẳng Humber Ontario, Toronto Canada Học bổng sinh viên quốc tế. Học bổng toàn phần, có thể gia hạn 100% học phí càng sớm càng tốt

Đơn xin cấp học bổng sẽ được xem xét dựa trên kết quả học tập, hoạt động cộng đồng và thư giới thiệu. Việc cấp lại học bổng sẽ được dựa trên khả năng của học sinh trong việc duy trì được 70% điểm trung bình môn học trong mỗi năm học của người xin học bổng tại trường Humber.

11 Cao đẳng Kaplan International English , Adelaide Úc Học bổng theo Study Package A$300/tuần càng sớm càng tốt

Áp dụng cho các chương trình tiếng Anh (Intensive English, EAP) tại KIE liên kết với chương trình chính của các trường đối tác như KBS, LCB, Murdoch University, William Angliss, TAFE SA, TAFE WA và TAFE NSW.

Chỉ áp dụng cho chương trình tiếng Anh học từ 10 tuần trở lên và tối đa 30 tuần

12 Cao đẳng Kinh doanh và Truyền thông APM ( Think Education Group) , Sydney Úc Học bổng cử nhân kinh doanh 0.2 càng sớm càng tốt

Đáp ứng yêu cầu đầu vào về học thuật và trình độ Anh ngữ (Nếu sinh viên không đủ điểm tiếng Anh, sinh viên có thể học khóa tiếng Anh trước và học bổng vẫn được giữ cho khóa chính)

13 Cao Đẳng Latrobe Melbourne (Navitas) Victoria, Melbourne Úc Navitas Early Bird Scholarship A$4,000 31/10/2018
 • Dựa vào thành tích học tập xuất sắc
 • Dành cho sinh viên đăng ký học tất cả các ngành của chương trình Cao đẳng và Dự bị đại học
 • Sẽ được xem xét cấp bởi GĐ tuyển sinh thị trường VN Navitas
14 Cao đẳng Le Cordon Bleu , Melbourne Úc Học bổng Nhập học Perth A$20,000 càng sớm càng tốt

Áp dụng cho sinh viên đăng ký chương trình Bachelor of Business (Tourism Management)_Dựa vào kết quả học tập và bài luận 500 từ

Phải nộp đơn xin học bổng khi nộp đơn ghi danh. Sẽ nhập học T1/2018

15 Cao đẳng Phoenix Academy Western Australia, Perth Úc Học bổng và tiết kiệm A$1,000 - A$1,700 càng sớm càng tốt

Áp dụng cho sinh viên học chuyển tiếp từ chương trình tiếng Anh hoặc chương trình Dư bị ĐH/CĐ Kinh doanh ở Phoenix lên Murdoch University

16 Cao đẳng Quản trị Khách sạn William Blue ( Think Education Group ) New South Wales, Sydney Úc Học bổng Động lực A$1,000 - A$2,000 càng sớm càng tốt

Đáp ứng yêu cầu đầu vào về học thuật và trình độ Anh ngữ (Nếu sinh viên không đủ điểm tiếng Anh, sinh viên có thể học khóa tiếng Anh trước và học bổng vẫn được giữ cho khóa chính)

17 Cao đẳng quốc gia Úc , Melbourne Úc Học bổng cho các Chương trình Dự bị Đại học 2,500 AUD hoặc 5,000 AUD càng sớm càng tốt

Học sinh có thành tích học tập tốt

Tham gia buổi phỏng vấn bằng tiếng Anh với đại diện trường

18 Cao đẳng quốc tế Newcastle (Navitas) New South Wales, Úc Học bổng Early Bird + Chương trình Dự bị + Chương trình Diploma A$4,000 học phí năm đầu 31/10/2017

Sinh viên phải đủ điều kiện tiếng anh đầu vào.

Hoàn thành lớp 11 hoặc 12 với điểm trung bình ít nhất 7.0 cho cả chương trình Dự bị hoặc Cao đẳng.

Sinh viên phải có Thư mời nhập học từ một trong các trường thuộc Navitas

19 Cao Đẳng Seneca Ontario, Toronto Canada Học bổng Nelson Abraham, Học bổng ACL & Associates Ltd., Học bổng General Fund CA$200 hoặc CA$400 hoặc CA$500 Càng sớm càng tốt Đối với Học bổng Nelson Abraham và  ACL & Associates Ltd: sinh viên đăng ký học chương trình Chứng nhận/Chứng chỉ. Đối với Học bổng General Fund: sinh viên đăng ký  học chương trình Chứng nhận/Chứng chỉ và hoàn thành xuất sắc tối thiểu 1 kỳ học.
20 Cao đẳng Seneca Ontario, Toronto Canada học bổng cho sinh viên quốc tế CA $250 càng sớm càng tốt Sinh viên quốc tế hoàn thành ít nhất một kỳ học a post-secondary diploma hoặc chương trình certificate 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11