Chi tiết - StudyLink

Đăng ký tham dự


[:vi]

Nhằm cung cấp những thông tin chính xác về những du học Canada, chính sách hiện nay và các cơ hội học bổng hấp dẫn cho sinh viên quốc tế , StudyLink International hân hạnh tổ chức “Tuần lễ du học Canada cùng StudyLink International”  từ ngày 21/9/2015 - 26/09/2015 và hội thảo “Tư vấn trực tiếp với đại diện các trường Cao đẳng hàng đầu Canada” bao gồm: Cao đẳng ICM – University of Manitoba