Chi tiết - StudyLink

Đăng ký tham dự


[:vi]

Rất nhiều người nhầm tưởng du học chỉ dành cho những đối tượng có học lực xuất sắc, ngoại ngữ giỏi và tiềm lực tài chính mạnh. Đó cũng là trở ngại ngăn cản ước mơ du học của nhiều bạn trẻ. Hiện nay, với sự đa dạng và phát triển trong hệ thống giáo dục tại Mỹ và Canada, học sinh quốc tế dù có kết quả học tập trung bình khá hay không sở hữu nguồn tài chính dồi dào cũng sẽ dễ dàn