Chi tiết - StudyLink

Đăng ký tham dự


[:vi]

Nhằm đáp ứng một cách đầy đủ và chính xác về chương trình chuyển tiếp, trường Đại học Điện Lực phối hợp với Đại học Deakin và Trung tâm Giáo dục Quốc tế StudyLink tổ chức Hội Thảo “Chương trình chuyển tiếp lấy bằng Kỹ sư tại Úc dành cho sinh viên Đại học Điện Lực và sinh viên chương trình Hợp tác Quốc tế”. Bên cạnh đó, tại Hội thảo các bạn sẽ được cung cấp