Đăng ký tham dự


[:vi]

  9g00 – 12g00: Triển lãm các trường Đại học hạng nhất nước Úc

  10g00 – 11g00: Hội thảo ‘ Cập nhật luật visa du học Úc mới và danh sách ngành nghề định cư Úc mới’

Đặc biệt, khách hàng tham dự Triển lãm Du học “Các truờng Ðại học hạng nhất nuớc Úc và thế giới” do StudyLink tổ chức ngày 21/5/2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đuợc:

  • Tặng voucher xem phim trị giá 50.000