Chi tiết - StudyLink

Đăng ký tham dự


[:vi]

THÔNG TIN BUỔI TƯ VẤN:

Thời gian: 17g30 – 19g00, Thứ Năm ngày 29/6/2017

Địa điểm:  Trụ sở StudyLink, 219 bis Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Tp. HCM

Đăng ký:   Liên hệ Trụ sở StudyLink, 219 bis Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Tp. HCM

Điện thoại: (08) 3925 6731                       Hotline: 091 171 4488