Chi tiết - StudyLink

Đăng ký tham dự


[:vi]

Hội thảo gặp gỡ Đại diện trường SAIT sẽ diễn ra lúc 17h30 thứ 2, ngày 09/10 này tại Vp StudyLink ở số 219 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM.

Đặc biệt: MIỄN CHỨNG MINH TÀI CHÍNH CHO CÁC BẠN HỌC